Jak możemy pomóc?

Jakie są godziny handlu Exchange-Traded Funds (ETFs) w okresach świątecznych?

Ze względu na globalny charakter CFD, traderzy powinni być świadomi specjalnych świątecznych godzin handlu, które są obserwowane na każdym rynku. FXCM udostępnił poniżej kalendarz miesięczny, w którym wymienione są specjalne godziny handlu w święta na głównych rynkach.

Proszę zwrócić uwagę, że godziny świąteczne na najbliższe miesiące są wstępne.


${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}