Jak możemy pomóc?

Moja wpłata Apple Pay lub Google Pay została odrzucona, ale moja karta została obciążona. Co powinienem zrobić?

Jeśli transakcja kartą została odrzucona, transakcja powinna zostać zniesiona z Twojego konta zazwyczaj w ciągu kilku dni roboczych.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}