Jak możemy pomóc?

Jaką kwotę mogę sfinansować jednorazowo poprzez PayPal?

Minimalna kwota wpłaty wynosi 50 jednostek walutowych. Nie ma maksimum na transakcję ani na miesiąc.

  • PayPal jest obecnie dostępny tylko dla klientów detalicznych.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}