Jak możemy pomóc?

Jaką kwotę mogę sfinansować jednorazowo poprzez Apple Pay lub Google Pay?

Maksymalna wpłata to 30 000 CCY lub równowartość w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}