Jak możemy pomóc?

Jak korzystać z systemu PayPal?

Aby sfinansować konto przez PayPal, musisz najpierw wypełnić formularz rejestracji konta na stronie PayPal. Po sfinansowaniu konta PayPal, zaloguj się na MyFXCM.com, aby wysłać wpłatę.

Linki do stron internetowych osób trzecich są podane dla Twojej wygody i tylko w celach informacyjnych. FXCM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, treść i inne kwestie związane ze stroną zewnętrzną lub z kolejnymi linkami i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe w wyniku korzystania z tych lub innych treści. Takie strony nie są pod naszą kontrolą i mogą nie spełniać tych samych standardów prywatności, bezpieczeństwa lub dostępności, co nasze. Prosimy o zapoznanie się z warunkami korzystania z tych stron.

  • PayPal jest obecnie dostępny tylko dla klientów detalicznych.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}