Jak możemy pomóc?

Jak mogę włączyć Exchange-Traded Funds (ETF) na moim koncie?

Jeśli Exchange-Traded Funds (ETF) są włączone na Twoim rachunku, będziesz mógł je znaleźć w liście symboli na Twojej platformie.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}