Jak możemy pomóc?

Jaką dźwignię zalecasz?

Jako ogólną zasadę zalecamy ograniczenie całkowitej dźwigni konta do maksymalnie 20:1. Na przykład, jeśli posiadasz konto o wartości $10,000, możesz handlować maksymalną wielkością pozycji dwudziestokrotnie większą niż stan konta. W tym przykładzie, 20 X $10,000 = 200,000 (200k łącznie dla wszystkich pozycji).

Przy dźwigni 20:1, ruch na rynku o 1% zwiększy lub zmniejszy stan Twojego konta o około 20%. Możesz użyć tej prostej kalkulacji do określenia swojej tolerancji na ryzyko. Na przykład, ktoś kto ma mniejszą tolerancję na ryzyko może chcieć wykorzystać dźwignię tylko pięciokrotnie, tak aby ruch na rynku o 1% oznaczał 5% wzrost lub spadek stanu konta.

Podczas gdy większa dźwignia może zwiększyć wielkość zysku, może również zwiększyć wielkość straty i szanse na otrzymanie wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}