Jak możemy pomóc?

Co to jest marża?

Depozyt zabezpieczający może być uważany za depozyt w dobrej wierze wymagany do utrzymania otwartych pozycji. Nie jest to opłata ani koszt transakcji, jest to po prostu część kapitału rachunku odłożona i przeznaczona na depozyt zabezpieczający. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego (na 1 lot w przypadku FX i 1 kontrakt w przypadku CFD) są określane przez procentową wartość nominalnej wielkości transakcji plus niewielka poduszka. Poduszka jest dodawana, aby pomóc złagodzić dzienne/tygodniowe wahania.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju rachunku i można je sprawdzić w oknach kursów transakcyjnych i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Aktualne wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających są wyświetlane w oknie "Proste stawki transakcyjne" na platformie handlowej według instrumentów.

Należy pamiętać, że handel na marży wiąże się z dużym ryzykiem straty i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów.

Handel z depozytem zabezpieczającym może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na doświadczenie handlowe, ponieważ zarówno zyski, jak i straty mogą zostać drastycznie zwiększone.

**Nie jest dostępny we wszystkich regionach, w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem FXCM

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}