Jak możemy pomóc?

Postępowanie ze splitem w przypadku ETF - Exchange-Traded Fund (ETF)

Wszystkie pozycje zostaną zamknięte na koniec dnia.

Wszelkie zmienne zyski lub straty zostaną zrealizowane.
Pozycje są następnie automatycznie otwierane po dostosowanym kursie otwarcia i wielkości pozycji, aby zachować taką samą wartość nominalną jak zamknięta pozycja.

Na przykład, jeśli klient ma otwartych 10 kontraktów i kurs na koniec dnia wynosi 300.00, a akcje bazowe są podzielone 10:1, to:.
Stara pozycja zostanie zamknięta na 300.00.
Nowa pozycja zostanie otwarta dla 100 kontraktów po kursie otwarcia 30.00.
Zlecenia oczekujące, w tym stop/limit są usuwane i muszą być ponownie wprowadzone ręcznie przez klientów.
Jeśli współczynnik split nie jest liczbą całkowitą, wtedy tylko najbliższa liczba całkowita kontraktów zostanie ponownie otwarta. Jeśli wymagane jest zaokrąglenie, zawsze będziemy zaokrąglać w dół.
Depozyty zabezpieczające zostaną odpowiednio zaktualizowane przy użyciu tego samego współczynnika podziału.
Więcej o Splitach ETF

Co się dzieje z wykresami?

W momencie podziału, wykresy historyczne nie będą aktualizowane. Pozwala to klientom na samodzielną kontrolę wszelkich transakcji historycznych.
Jednakże w ciągu kilku tygodni po podziale, podzielimy wszystkie historyczne wykresy przez stosunek podziału, aby umożliwić wskaźnikom przeprowadzenie odpowiedniej analizy historycznych ruchów cenowych.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}