Jak możemy pomóc?

Czy Exchange-Traded Funds (ETF) mają termin ważności?

Fundusze Exchange-Traded (ETF) nie mają terminu ważności. Kontrakty CFD Exchange-Traded Fund (ETF) są otwarte. Jeśli nie zamkniesz swojej pozycji do końca dnia handlowego, wtedy pozycja jest rolowana na następny dzień. W tym momencie, kwota finansowania jest dodawana lub odejmowana z salda. Pod warunkiem, że utrzymasz wystarczającą ilość dostępnego depozytu zabezpieczającego, Twoja pozycja jest utrzymywana na czas nieokreślony.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}