Jak możemy pomóc?

Dywidendy i potrącenia z Exchange-Traded Funds (ETF)

Dywidendy mogą mieć wpływ na wysokość kosztów nocnych, które płacisz lub zarabiasz na pozycjach w Exchange-Traded Funds (ETF). Kiedy dywidenda jest wypłacana z ETF, wartość ETF spadnie, a więc i wartość pozycji. Pozycje krótkie będą pozytywnie dotknięte spadkiem ceny, natomiast pozycje długie negatywnie. Korekty dywidend są stosowane w produktach ETF, aby zniwelować wpływ spadku ceny.

Jak dywidendy wpływają na moją transakcję?
Dywidendy są stosowane w Wigilię daty Ex-Dividend (pierwszy dzień notowania akcji bez prawa do dywidendy).

Na przykład, jeśli data Ex-Dividend przypada na 3 lutego, wszystkie pozycje znajdujące się na koniec 2 lutego będą podlegały korekcie dywidendy. Jeśli posiadasz długą pozycję, otrzymasz korektę dywidendy. Jeśli posiadasz pozycję krótką, zostaniesz obciążony korektą dywidendy.

Przedstawmy przykład.
Masz krótką pozycję na SPDR S&P 500 Etf Trust (SPY.us) i utrzymujesz ją po 17:00 EST w przeddzień daty ex-dividend ETF. Cena ETF spadnie na Twoją korzyść (w oparciu o wielkość wypłacanych dywidend i wagę danego ETF), a korekta dywidendowa zostanie pobrana z rachunku. Należy pamiętać, że istnieją inne czynniki, które wpływają na cenę i ETF może spaść bardziej lub mniej niż dokładna kwota korekty dywidendy.

Jak mogę uniknąć płacenia dywidendy od akcji?
Aby uniknąć płacenia dywidendy, możesz zamknąć swoją pozycję przed 17:00 EST i opłata nie będzie miała zastosowania.

Dlaczego długie pozycje są kredytowane w mniejszym stopniu niż krótkie pozycje są obciążane?
Różnica może wynikać zarówno z marży FXCM, jak i z potrąceń. Na przykład dla amerykańskich ETF-ów, zgodnie z § 871 amerykańskiego kodeksu podatkowego. Od korekt dywidend dla traderów pochodnych instrumentów akcyjnych dotyczących amerykańskich ETF-ów obowiązuje podatek. Zgodnie z obowiązkiem FXCM wynikającym z tej regulacji podatkowej USA, 30% wszystkich korekt dywidendowych jest potrącane i przekazywane przez FXCM do IRS (urzędu podatkowego).*.

*Ten sposób opodatkowania jest stosowany domyślnie do wszystkich pozycji i może być w przyszłości zmieniony. Zwroty mogą być dostępne w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej i rezydencji lub mogą się różnić w zależności od jurysdykcji. Prosimy zwrócić się do wsparcia FXCM, jeśli uważasz, że możesz być uprawniony do rabatu, aby uzyskać dodatkowe informacje, które będziesz musiał podać. Informacje te służą wyłącznie do celów referencyjnych i opieranie się na nich nie jest alternatywą dla porady prawnej od adwokata lub innego profesjonalnego dostawcy usług prawnych/księgowych. Informacje te nie są przeznaczone jako porady finansowe lub inwestycyjne i nie mogą być interpretowane jako takie. Należy zwrócić się o poradę do oddzielnego doradcy finansowego. FXCM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, niedokładności lub pominięcia; nie gwarantuje dokładności, kompletności informacji lub innych elementów zawartych w tych materiałach.

Gdzie mogę zobaczyć nadchodzące dywidendy?
Dzienna kwota dywidendy może być wyświetlona w oknie prostych kursów handlowych na platformie Trading Station w kolumnach oznaczonych "Div S" (dla pozycji sprzedaży/krótkich) lub "Div B" (dla pozycji kupna/długich).

Uwaga: nadchodzące dywidendy są wyświetlane w walucie przeciwnej do waluty instrumentu (np. jeśli Invesco QQQ Trst (QQQ.us) wyświetlił "Div B" 0,23, będzie to kredyt 0,23 USD na min. wielkość transakcji lub jeśli Ishares Physical Gold (IGLN.uk) wyświetlił "Div S" -1,32, będzie to debet 1,32 GBP na min. wielkość transakcji).

Gdzie mogę zobaczyć przeszłe dywidendy?
Dywidendy wypłacone lub zarobione na konkretnej pozycji można znaleźć w wyciągu z konta. Dostęp do wyciągów z konta można uzyskać poprzez przycisk "Raport" na platformie Trading Station (Desktop, Web lub Mobile) lub wchodząc na MyFXCM.com używając nazwy użytkownika dla konta, które ma być objęte raportem. Z menu, przejdź do Moje Info->Raporty. Wypełnij każde pole zgodnie z wymaganiami, a następnie kliknij niebieski przycisk Pobierz raport.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}