Jak możemy pomóc?

Postępowanie w przypadku wycofania z obrotu

  • Instrument zostanie ustawiony na tryb "tylko zamknięcie" na krótko przed datą działania korporacyjnego.
  • Klienci mogą zarządzać swoimi istniejącymi otwartymi pozycjami, ale nie mogą dodawać nowych ekspozycji.
  • Wszystkie pozycje zostaną zlikwidowane przed zamknięciem rynku w dniu wyznaczonym przez FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}