Jak możemy pomóc?

Jakie są najbliższe dywidendy dla FXCM Index CFD?

Jak wyglądają dywidendy Index CFD?

Aby uzyskać informacje na temat dywidend Index CFD proszę kliknąć tutaj.

Jak mogę sprawdzić, kiedy przyszłe dywidendy mogą wpłynąć na moje pozycje?

Dla każdego indeksu poniżej, dywidenda będzie wyświetlana jako "Wysoka", "Średnia" lub "Niska". W dniach wysokiej dywidendy, rolowanie pozycji krótkich będzie większe niż zwykle.

Dlaczego wyświetlane są zakresy, a nie dokładne kwoty?

FXCM kupuje z wyprzedzeniem informacje o dywidendach indeksów, aby określić wysokość rollovera wyświetlanego na platformie Trading Station. Jest to informacja zastrzeżona od strony trzeciej i nie może być udostępniona przed wydaniem dywidendy przez indeks. Aby jednak zachować przejrzystość, zamiast tego stosowane są oznaczenia "High", "Medium" i "Low".

Skąd pochodzą te zakresy?

Zakresy opierają się na danych dotyczących dywidend z ostatnich 12 miesięcy.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}