Jak możemy pomóc?

W jakich krajach handel CFD jest dozwolony?

Obecnie handel CFD jest dozwolony w Australii, Wielkiej Brytanii, w całej strefie Euro, Japonii, Kanadzie, RPA, Szwajcarii, Nowej Zelandii i innych krajach.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}