Jak możemy pomóc?

Czy istnieją wygaśnięcia dla CFD?

CFD towarowe, które obejmują UKOil, USOil, NGAS, SOYF, WHEATF i CORNF, CFD skarbowe, takie jak BUND jedyny metal z terminem ważności, są wśród naszych produktów z terminem ważności. Może to mieć miejsce co miesiąc, co dwa miesiące lub co kwartał, w zależności od produktu.

Wszystkie inne kontrakty CFD będą traktowane jak produkt gotówkowy bez terminu ważności, podobnie jak handel na rynku Forex z FXCM. Podobnie jak w przypadku Forex, nie ma potrzeby, aby inwestor ręcznie odnawiał swoje pozycje. FXCM zrobi to jako udogodnienie dla tradera. Należy pamiętać, że ceny CFD mogą ulec zmianie przy rolowaniu kontraktów na rynku futures, ponieważ w czasie rolowania występuje większa zmienność na rynku aktywów bazowych.

Każdy inwestor posiadający pozycje na jednym z powyższych instrumentów w zaplanowanym czasie wygaśnięcia zobaczy wszystkie otwarte pozycje automatycznie zamknięte, a wszelkie pływające zyski lub straty zostaną zrealizowane. Nowe pozycje mogą być otwarte po wznowieniu handlu. Dalsze szczegóły dotyczące procesu wygaśnięcia i kalendarz wygaśnięcia można znaleźć w Przewodniku po produktach CFD.

Tabela wygaśnięcia:

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}