Jak możemy pomóc?

Czy istnieją różne poziomy depozytu zabezpieczającego dla CFD?

Początkowy / podtrzymujący depozyt zabezpieczający dla każdej pozycji można zobaczyć w oknie Simple Dealing Rates.

Marża likwidacyjna może być następnie widziana w zakładce Rachunki w ramach używanego MR.

Należy pamiętać, że handel na marginesie niesie ze sobą znaczne ryzyko straty i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}