Jak możemy pomóc?

Czy mogę użyć dowolnego konta portfelowego PayPal do sfinansowania mojego konta FXCM?

FXCM może połączyć i akceptować płatności tylko z jednego konta portfela PayPal na jednego klienta FXCM. Dotyczy to wszystkich powiązanych kont FXCM, które używają tego samego adresu e-mail. Po otrzymaniu środków z konta portfela PayPal, żadne inne portfele PayPal nie będą akceptowane.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}