Jak możemy pomóc?

Czy środki mogą być wypłacone za pośrednictwem PayPal?

Tak, jeśli dokonałeś wpłaty przez PayPal, możesz ją wypłacić przez PayPal. Zaloguj się do MyFXCM.com, aby przesłać żądanie wypłaty przez PayPal.

  • PayPal jest obecnie dostępny tylko dla klientów detalicznych.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}