Hoe kunnen wij u helpen?

Informatie over bedrijfsrekeningen

De verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur is een verordening die tot doel heeft de transparantie op de Europese markten te verbeteren. Op een hoog niveau moeten financiële entiteiten alle derivatentransacties melden aan een transactieregister. VIDEO: Meer informatie over EMIR Links…

Een Certificate of Incorporation (ook bekend als Statuten) is een document dat gewoonlijk wordt ingediend bij de lokale overheid of een andere regelgevende instantie als bewijs van registratie van het bedrijf. Dit document of andere soortgelijke documenten moeten bij bedrijfsaanvragen…

Hoewel EMIR direct van toepassing is op Europese tegenpartijen, is het indirect ook van toepassing op andere jurisdicties. Als gevolg van deze en overeenkomstige niet-Europese regelgeving, adviseert FXCM sterk alle zakelijke, Omnibus (OM), en White Label (WL) klanten om een…

In de oprichtingsakte moet het doel van de vennootschap worden vermeld, moeten de leden van de vennootschap worden vermeld en moet worden aangegeven of de vennootschapsgelden mogen worden gebruikt voor investeringen of andere soortgelijke authentieke documenten moeten bij de aanvraag…

LEI's zijn gecreëerd voor wereldwijde identificatiedoeleinden. Om correct te rapporteren over financiële of niet-financiële tegenpartijen, moet FXCM een LEI gebruiken als een identificatie van de zakelijke transacties die worden gerapporteerd. Stuur een e-mail met uw LEI-nummer en de naam van…