Hoe kunnen wij u helpen?

Hoe kan ik de uitsplitsing van aandelen/aandelenregister verstrekken?

De corporate uitsplitsing van aandelen of Share Registry moet in de officiële statuten staan. Als de details niet in de bedrijfsdocumentatie staan, neem dan zo snel mogelijk contact op met FXCM

FXCM gaat geen rekening relaties aan met entiteiten die "Bearer Instruments" uitgeven. Bearer instrumenten zijn volledig eigendom van de persoon die fysiek in het bezit is van het toonder document en de uitgevende onderneming registreert niet de eigenaar van het aandeel, noch traceert het overdrachten in eigendom.

Zorg ervoor dat uit uw bedrijfsdocumenten blijkt dat uw entiteit alleen "geregistreerde eigendomsvormen" mag uitgeven.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}