Economische Kalender voor Forex Handel

FXCM's Economische Kalender is een eenvoudige manier om belangrijke economische gebeurtenissen bij te houden die invloed kunnen hebben op uw trading. Analyseer snel eerdere datasets ten opzichte van de marktconsensus en controleer de volatiliteit voor potentiële trade-ideeën. U kunt ook zoeken naar de economische gebeurtenissen die voor u het belangrijkst zijn.

De tijden worden aangepast aan de locatie van de gebruiker.

${calculateTotalEvents} Evenementen
Geen resultaten gevonden.

Ontgrendel nu Premium Functies!

FXCM-klanten krijgen exclusieve toegang tot onze verbeterde economische kalender

Real time gegevens

Historische grafieken & trends

Filters voor indexen & regio's

Wanneer het aankomt op het handelen in valuta's, vereist het "op de hoogte blijven" dat men op de hoogte is van relevante informatie op het juiste moment. FXCM's Economische Kalender presenteert alle te verwachten economische gebeurtenissen direct aan de handelaar, waardoor het een krachtige analytische tool is voor het kwantificeren van marktfundamentals.

De Economische Kalender is een uitgebreide presentatie van een breed scala aan relevante gegevens, met de nadruk op organisatie en duidelijkheid. Voor een snelle en gemakkelijke verwijzing zijn de volgende elementen opgenomen in een overzichtelijke tabel

FXCM Economic Calendar

Schema:

De planningfunctie kan handig worden gesorteerd op gebeurtenissen die vandaag, morgen, deze week of volgende week plaatsvinden. Bovendien is er een krachtige zoekmachine beschikbaar om de timing van specifieke evenementen te bepalen volgens de gewenste criteria.

Tijdstip van de dag:

Afhankelijk van het type gebeurtenis kan de minuut waarin de gebeurtenis zal plaatsvinden een aanzienlijke volatiliteit op de markt teweegbrengen. Gebruikers krijgen een gedetailleerde lijst van de exacte timing van de gebeurtenis in relatie tot de locatie en tijdzone van de gebruiker.

Beïnvloede valuta:

De Economische Kalender noteert de valuta die in het bijzonder wordt beïnvloed door de gebeurtenis in kwestie. Bijvoorbeeld, als de Europese Centrale Bank (ECB) een publieke verklaring zal afleggen over de toekomst van het monetaire beleid in de eurozone, dan wordt de euro (EUR) vermeld als de valuta die waarschijnlijk zal worden beïnvloed.

Gebeurtenis:

Een economische gebeurtenis is alles wat een substantiële invloed kan hebben op een sector of sectoren van de markt. De publicatie van officiële economische rapporten aan het publiek, vakantieperiodes en verklaringen van centrale banken of regeringen kunnen het marktgedrag in belangrijke mate bepalen.

Volatiliteitsindex:

Misschien is de grootste vraag waarmee een economische gebeurtenis wordt geconfronteerd, de potentiële impact ervan op de marktomstandigheden. De Economische Kalender pakt deze vraag rechtstreeks aan door de ernst van de prijsvolatiliteit te voorspellen aan de hand van een kleurenschaal

Consensus in de sector:

De consensus in de sector is de "beste gok" van de markt met betrekking tot een op handen zijnde economische gebeurtenis. Analisten, beleggers en andere marktprofessionals maken vaak prognoses over de werkelijke gegevens die bij een toekomstige publicatie van economische gegevens bekend zullen worden gemaakt.

Eerdere bekendmaking van gegevens:

Een eerdere publicatie van economische gegevens zijn de feitelijke gegevens van een eerdere economische gebeurtenis van dezelfde soort. Ze worden vaak gebruikt als referentie voor de ontwikkeling van sterkte of zwakte, alsook voor historische context.

Publicatie van feitelijke gegevens:

De feitelijke gegevens zijn de harde informatie die tijdens het evenement aan het publiek wordt bekendgemaakt. Een voorbeeld hiervan is de bekendmaking van de kwartaalcijfers van het bruto binnenlands product (BBP) van een land.

De geplande bekendmaking van economische rapporten, officiële verklaringen en statistische gegevens fungeren vaak als katalysator voor een verhoogde volatiliteit van de waarderingen van valuta's. Actieve beleggers moeten zich bewust zijn van de verwachtingen van de sector, de actuele gegevens en de exacte timing van de gebeurtenis zelf.

Terug naar Boven

Openbaarmaking

Markt opinies: Alle opinies, nieuws, onderzoek, analyses, prijzen, andere informatie, of links naar sites van derden die op deze website staan, worden verstrekt als algemeen marktcommentaar en vormen geen beleggingsadvies. Het marktcommentaar is niet opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van beleggingsonderzoek te bevorderen, en het is daarom niet onderworpen aan een verbod op handel voordat het wordt verspreid. FXCM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke informatie.