FXCM Klachten

Informatie over onze klachtenprocedure

FXCM streeft ernaar onze klanten te voorzien van een snelle, eerlijke reactie op elke klacht die u onder onze aandacht brengt. Dit betreft elke formele uiting van ontevredenheid met betrekking tot enige financiële dienstverlening die door FXCM wordt geleverd of onthouden.

U ontvangt binnen vijf (5) dagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en een uniek referentienummer. Gelieve dit referentienummer te gebruiken in alle toekomstige communicatie met betrekking tot uw klacht met FXCM, de Financiële Ombudsman, en/of CySEC.

FXCM zal u een definitief antwoord sturen binnen twee (2) maanden na ontvangst van uw klacht. Als we niet in staat zijn om een klacht binnen twee maanden op te lossen, zal FXCM u een voorlopige reactie sturen om u te voorzien van details over waarom FXCM nog niet in staat is om de klacht op te lossen en een termijn aan te geven waarbinnen u een oplossing kunt verwachten. Deze termijn zal niet langer zijn dan drie (3) maanden vanaf het indienen van de klacht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar FXCM's Beleid Inzake De Behandeling Van Klachten.

Hoe een klacht in te dienen

Klik op de knop hieronder om naar het formulier te worden doorverwezen.

Hoe een handelsaanvraag in te dienen

Please complete the form below

Klik op de knop hieronder om naar het formulier te worden doorverwezen.

Houdt u er rekening mee dat elke vraag met betrekking tot de dienstverlening door FXCM kan worden ingediend via het bovenstaande formulier. Dergelijke vragen zijn geen formele klachten omdat het gaat om algemene vragen met betrekking tot de levering van financiële diensten (bijvoorbeeld de status van een transactie, vraag over slippage, etc.) in tegenstelling tot een formele ontevredenheid over dergelijke diensten. Het Trade Services team zal uw vraag bekijken en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor een oplossing.

Openbaarmaking

FXCM zal de verzamelde gegevens gebruiken om service te verlenen, contact met u op te nemen en u belangrijke informatie te sturen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Privacybeleid.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}