FXCM Klachten

Informatie over onze klachtenprocedure

Hoe een klacht in te dienen

Informatie over onze klachtenprocedure

FXCM streeft ernaar onze klanten te voorzien van een snelle, eerlijke reactie op elke klacht die u onder onze aandacht brengt. Dit betreft elke formele uiting van ontevredenheid met betrekking tot enige financiële dienstverlening die door FXCM wordt geleverd of onthouden.

U ontvangt binnen vijf (5) dagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw klacht en een uniek referentienummer. Gelieve dit referentienummer te gebruiken in alle toekomstige communicatie met betrekking tot uw klacht met FXCM, de Financiële Ombudsman, en/of CySEC.

FXCM zal u een definitief antwoord sturen binnen twee (2) maanden na ontvangst van uw klacht. Als we niet in staat zijn om een klacht binnen twee maanden op te lossen, zal FXCM u een voorlopige reactie sturen om u te voorzien van details over waarom FXCM nog niet in staat is om de klacht op te lossen en een termijn aan te geven waarbinnen u een oplossing kunt verwachten. Deze termijn zal niet langer zijn dan drie (3) maanden vanaf het indienen van de klacht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar FXCM's Beleid Inzake De Behandeling Van Klachten.

Klik op de knop hieronder om naar het formulier te worden doorverwezen.

 Aanvraagformulier

Hoe een handelsaanvraag in te dienen

Bij FXCM streven we ernaar om onze klanten producten en diensten aan te bieden die voldoen aan hun behoeften. Als u een specifieke vraag heeft met betrekking tot de uitvoering van de handel, wordt u aangemoedigd om een handelsaanvraag in te dienen. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice voor alle andere vragen en verzoeken op https://www.fxcm.com/nl/help/.

Voordat u een handelsverzoek indient, gelieve de onderstaande vragen en antwoorden over de uitvoering van transacties te bekijken, aangezien deze u kunnen helpen bij het oplossen van uw verzoek.

Top 3 Vragen over de uitvoering van de handel

Wat is slippage en waarom gebeurt het?

Slippage is een factor bij het handelen op elke financiële markt.

Slippage treedt op wanneer de markt hiaten vertoont over prijzen of wanneer de beschikbare liquiditeit tegen een bepaalde koers is uitgeput. Marktlacunes doen zich gewoonlijk voor tijdens snel bewegende markten wanneer een koers verscheidene pips kan verspringen zonder dat er op tussenliggende koersen wordt gehandeld. Op dezelfde manier heeft elke koers een beschikbare liquiditeit. Bijvoorbeeld, als de koers 50 is en er is 1 miljoen beschikbaar op 50, dan zal een order van 3 miljoen worden geannuleerd, aangezien 3 miljoen meer is dan de 1 miljoen die beschikbaar is op de koers van 50.

Slippage kan negatief of positief zijn.

Waarom komt de uitvoering van mijn transactie niet overeen met wat ik zie op de grafiek?

U kunt de tijdzone op uw grafieken wijzigen door te klikken op Systeem, Opties, en Algemene handel. Bewerk de "Tijdzone" drop-down en klik op Toepassen.

De tijd die wordt weergegeven in het rekeningoverzicht is afhankelijk van de server. Als u een gecombineerd rekeningoverzicht uitvoert via Trading Station, TS Web of www.myfxcm.com, wordt de volgende tijd weergegeven:

  • USD, CAD, CHF, NZD en PLN rekeningen in New Yorkse tijd
  • Hongkongreal en HKDReal01 rekeningen in Hong Kong tijd
  • JPY rekeningen in Tokio tijd
  • EUR en GBP rekeningen in Londense tijd
  • AUD-rekeningen in Sydney-tijd

Waarom is mijn transactie geopend/gesloten?

Bovenaan uw handelsplatform klikt u op de Rapport-knop om uw Gecombineerd Rekeningoverzicht te bekijken. In het overzicht geeft de kolom "Conditie" het ordertype aan waarmee de transactie is gesloten. De kolom "Aangemaakt door" geeft aan waar de order vandaan komt. Bijvoorbeeld, indien de transactie is aangemaakt via een marktorder vanuit uw inloggegevens, ziet u "Mkt" in de kolom "Voorwaarde" en wordt uw rekeningnummer vermeld in de kolom "Aangemaakt door". Als de transactie is gesloten via Margin Call ziet u "MC" in de kolom "Voorwaarde" en de naam van de FXCM server staat in de kolom "Aangemaakt door".

Om uitvoeringsrisico's en stappen om ze te beheren te bekijken klik hier.

Als de bovenstaande punten uw vraag niet beantwoorden, raden wij u aan een handelsinformatieformulier in te dienen. Het Trade Services Team zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een oplossing voor uw vraag te vinden. In de tussentijd kunt u de transactie naar eigen inzicht afhandelen.

Klik op de knop hieronder om naar het formulier te worden doorverwezen..

 Aanvraagformulier

Houdt u er rekening mee dat elke vraag met betrekking tot de dienstverlening door FXCM kan worden ingediend via het bovenstaande formulier. Dergelijke vragen zijn geen formele klachten omdat het gaat om algemene vragen met betrekking tot de levering van financiële diensten (bijvoorbeeld de status van een transactie, vraag over slippage, etc.) in tegenstelling tot een formele ontevredenheid over dergelijke diensten. Het Trade Services team zal uw vraag bekijken en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor een oplossing.

Openbaarmaking

FXCM zal de verzamelde gegevens gebruiken om service te verlenen, contact met u op te nemen en u belangrijke informatie te sturen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Privacybeleid.