Openbaarmaking
*

Van toepassing op alle rekeningen geopend op of na 16 november 2022. (Op rekeningen geopend vóór 16 november 2022 zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing vanaf 13 augustus 2021 totdat de nieuwe voorwaarden van kracht worden op 16 december 2022.)

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}