Marktscanner

De top indicatoren ontmoeten de top producten. Met FXCM's Market Scanner krijgt u een snelle manier om Forex en CFD's te screenen met behulp van de technische parameters die u het beste bevallen. Kies uw favoriete indicatoren en tijdframe, en scan - wij geven u de vijf sterkste signalen.

Alles uitvouwen Alles samenvouwen
Sterkte Symbool Signaal Prijs
Openbaarmaking

Market Scanner houdt geen rekening met uw individuele persoonlijke omstandigheden en handelsdoelstellingen. Daarom moet het niet worden beschouwd als een persoonlijke aanbeveling of beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten. Er is geen garantie dat de systemen, handelstechnieken, handelsmethoden en/of indicatoren tot winst of niet tot verlies zullen leiden.

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.