De Beste Werkwijzen van Succesvolle Handelaren

Geldbeheer is een kernelement van succesvol handelen. In dit verband moeten verschillende belangrijke kenmerken in een handelsplan worden opgenomen om de kans op succes te vergroten. Deze omvatten:

  1. Beperk verliezen, laat winsten lopen.
  2. Gebruik een doeltreffende hefboomwerking
  3. Handel op het juiste moment van de dag.

Kenmerk 1: Succesvolle Handelaren Beperken Verliezen en Laten Winsten Lopen

Dit kenmerk is een essentieel onderdeel voor succesvol handelen. Het is echter een van de moeilijkste gewoonten om aan te leren. Zonder deze vaardigheid worden de kansen op succes aanzienlijk kleiner. Zie de volgende tabel:

Tabel 1

PROCENTUEEL VERLIES BREAK-EVEN PERCENTAGE
10% 11.11%
20% 25%
30% 42.86%
40% 66.67%
50% 100%
60% 150%
70% 233.34%
80% 400%
90% 900%

Hoe meer een handelaar verliest, hoe meer er nodig is om weer break-even te draaien. Volgens tabel 1 wordt het onmogelijk om te herstellen als het verlies te groot is.

Breakeven percentage

Om een succesvolle handelaar te worden, is het dus essentieel om niet te veel geld te verliezen.

Kenmerk 1 is vastgelegd in een formule die de risico-beloningsverhouding wordt genoemd.

Een risico-beloning van 1 betekent dat een handelaar bereid is $1 te riskeren om $1 te verdienen, terwijl een risico-beloning van 2 betekent dat de handelaar bereid is $1 te riskeren om $2 te verdienen. Hoe hoger de waarde, hoe groter de kans op een succesvolle transactie. Zie het volgende voorbeeld:

Er zijn twee handelaren, Tom en Jerry. Beiden plaatsen tien transacties, waarvan ze er 3 winnen. Helaas verliezen ze ook allebei 7 transacties. De risico-beloning van Tom is 1, maar die van Jerry is met 3 veel beter.

Tabel 2

Tom Jerry
Verlies per transactie $1 $1
Winst per transactie $1 $3
Na zeven keer verlies $7 $7
Na drie keer winst $3 $9
Nettopositie na tien transacties -$4 (loss) +$2 (gain)

Door de hogere risico-beloningsverhouding kan Jerry winstgevend blijven, ook al is zijn winstpercentage 30%.

Een goede risico-beloningsverhouding verlicht de druk met betrekking tot het winstpercentage van een handelaar.

Er is een duidelijk verband tussen de risico-beloningsverhouding en het winstpercentage van de transacties. Door met deze beide variabelen rekening te houden, kunnen handelaren hun systemen zodanig aanpassen dat ze op een positief resultaat kunnen uitkomen.

Breakeven Pofit Zone

Grafiek 1 toont op de x-as het minimale winstpercentage en op de y-as de bijbehorende risico-beloningsverhouding die nodig is om break-even te draaien (exclusief kosten). Een handelaar moet ervoor zorgen dat hij boven de break-even curve handelt om winstgevend te zijn. De labels van de curve tonen eerst het winstpercentage en vervolgens de overeenkomstige risico-beloningsverhouding. Bijv. 50%; 1 betekent dat een handelaar bij een winstpercentage van 50% en een risico-beloning van 1, uitkomt op de break-even curve (exclusief kosten) enz.

Deze constatering houdt in dat een handelaar onder de break-evencurve verlies lijdt. Om dit recht te zetten moeten zij hun y-as of x-as positie aanpassen. De meeste handelaren zoeken naar een betere methode om hun winst % te verhogen. Professionele handelaren zijn echter vaak van mening dat het beter is om de y-as en de risico-beloningsverhouding aan te passen. De reden voor deze voorkeur is dat er geen perfect systeem bestaat en dat alle systemen een terugvalperiode kennen.

In ons bovenstaande voorbeeld geldt dus dat als Tom zijn risico-beloningsverhouding verbetert, zijn nettopositie automatisch ook zal verbeteren. Hij kan deze verbetering aanbrengen door het aanpassen van de stop-loss- en take-profitniveaus.

Kenmerk 2: Een Doeltreffend Gebruik van de Hefboomwerking

Veel handelaren komen naar de forexmarkt vanwege de uitgebreide beschikbaarheid aan producten met een hefboomwerking – de mogelijkheid om een handelspositie in te nemen die groter is dan uw beschikbare kapitaal. Maar terwijl het gebruik van een hoge hefboom uw winsten kan vergroten, kan het net zo snel en bovenal ook uw verliezen vergroten.

In dit verband verwijzen wij naar tabel 1. Indien de hefboomwerking leidt tot een aanzienlijk verlies, is het veel moeilijker om het break-evenpercentage te behalen. Bovendien kan de hefboomwerking leiden tot een verlies dat break-even onmogelijk maakt.

Gezien de asymmetrie tussen verliezen en winsten zou het weinig verrassend moeten zijn dat de winstgevendheid de neiging heeft af te nemen naarmate de hefboomwerking toeneemt. Zie het volgende voorbeeld:

Tom en Jerry openen elk een rekening van 10K en willen handelen in EUR/USD (MMR $26 per 1K). Beiden gebruiken een 1:2 risico-beloningsverhouding met een stop op 100 en een limiet op 200. Zij gebruiken echter twee verschillende hefboomverhoudingen.

Tom Jerry
30:1 Hefboom 10:1 Hefboom
Koop 300k transactie Koop 100k transactie
MMR: $7,800 MMR: $2,600
Bruikbare marge: $2,200 Bruikbare marge: $7,400
PIP Waarde: $30 PIP Waarde: $10

MAAR DE EUR/USD GAAT OMLAAG, MET EEN DALING VAN 60 PIPS. AAN HET EINDE VAN DE HANDELSDAG:

Tom Jerry
Verlies: $1,800 Verlies: $600
Resterende bruikbare marge: $400 Resterende bruikbare marge: $6,800

Hierboven ervaren zowel Tom als Jerry dezelfde pip-daling. De positie van Tom heeft echter een grotere hefboomwerking en leed daardoor een veel groter verlies. Het herstel van deze positie zal dus moeilijker zijn voor Tom dan voor Jerry.

WELKE HANDELAAR ZAL EERDER AFWIJKEN VAN HET OORSPRONKELIJKE PLAN?

Toen de positie tegen Tom in is gaan werken, was er onvoldoende ruimte om zich terug te trekken, waarna de bruikbare marge snel verdampte, waardoor hij dicht bij een margin call kwam. Jerry heeft de juiste hefboomwerking (en stops en limieten) om de positie ruimte te geven, zodat hij weer in het voordeel kan handelen.
Uiteindelijk kostte dezelfde beweging in de markt Tom drie keer zoveel als dat het Jerry gekost heeft.
Hoe hoger de hefboom, hoe groter het risico op elke transactie. Naast de financiële last, versterkt het zwaardere verlies waarschijnlijk irrationele besluitvorming. Er is dus ook een psychologische last

Aangezien de winstgevendheid afneemt naarmate de hefboomwerking toeneemt, bestaat er logischerwijs een rechtstreeks verband tussen het gemiddelde eigen vermogen op de rekening en de handelsprestaties. Dit is het gevolg van de neiging van rekeningen met te weinig kapitaal om een te grote hefboomwerking aan te nemen.

Daarom stellen wij een geldbeheerformule voor om de handelsposities af te stemmen op de omvang van de rekening. Hoewel de formule niet absoluut is en er andere methoden voor risicobeheer bestaan, is het een goed uitgangspunt voor handelaren om hun potentiële blootstelling te testen:

(Handelsaccountvolume x 2%)/pips tot stop-loss = # mini-lotpositie

Uitgaande van een account met $10.000 en een stop-loss van 50 pips:

  • (10.000x2%)/50 = 4 mini-lots of 40.000 eenheden van de basisvaluta
  • 2% is een mechanisme om het risico te beheersen.
  • Grotere of kleinere accounts mogen dit aanpassen.
  • Bedenk echter wel dat hoe groter dit is, hoe moeilijker het zal zijn om te herstellen na een terugval (zie tabel 1).

Kenmerk 3: Succesvolle Handelaren Handelen op het Juiste Moment van de Dag

Uit onze gegevens over de prestaties van handelaren blijkt dat handelaren gemiddeld een lager winstpercentage hebben tijdens volatiele markturen en wanneer zij handelen op sneller bewegende markten. Daarentegen doen handelaren het beter wanneer de gemiddelde pip-bewegingen kleiner zijn, wat hogere winstpercentages oplevert. Deze eigenschap klinkt logisch, omdat er een duidelijk verband bestaat tussen risico en beloning. Dat wil zeggen, hoe hoger het risico, hoe hoger de beloning. Met andere woorden, als er geen risico is, is het onmogelijk om winst te maken.

Er is dus een inherente verleiding als er sprake is van risico. Handelaren richten zich op de potentiële beloning, niet op het feitelijke risico. Het risico is echter een reële en aanwezige factor. Er zijn vele manieren om risico te meten, waarbij een van de populairste de standaardafwijking of volatiliteit is.

Wanneer de standaardafwijking van een financieel instrument toeneemt, neemt de volatiliteit ervan ook toe, d.w.z. het risico wordt groter. Er zijn dus kritieke momenten tijdens een handelsdag waarbij de volatiliteit zal toenemen. Zo wordt volatiliteit/risico verwacht bij de bekendmaking van de NFP. Bovendien hebben valutaparen hun unieke risicokenmerken. Zo zal de volatiliteit van de JPY op andere kalendergebeurtenissen reageren dan die van de EUR of GBP.

Handelaren moeten rekening houden met het tijdstip van de dag, omdat volatiliteit de kans op verlies vergroot. Als de volatiliteit extreem is, zal het geleden verlies het herstel bemoeilijken (zie tabel 1).

CONCLUSIE

Alle drie de kenmerken zijn met elkaar verbonden. Als u op één ervan let, heeft dat een doorwerking naar de andere. Wanneer een handelaar zich op alle drie de kenmerken richt, resulteert dat in een verantwoorde aanpak van het handelen op de markten. Bovendien is handelen een meer weloverwogen en vaardige activiteit geworden. In feite beschouwt de handelaar het handelen als een onderneming en niet als een tijdverdrijf.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

Hefboomwerking: Hefboomwerking is een tweesnijdend zwaard en kan uw winsten dramatisch vergroten. Het kan ook net zo dramatisch uw verliezen vergroten. Het verhandelen van vreemde valuta/CFD's met eender welk hefboomniveau is misschien niet geschikt voor alle beleggers.

Hypothetische/gesimuleerde prestaties: Deze resultaten zijn gebaseerd op gesimuleerde of hypothetische prestatieresultaten die bepaalde inherente beperkingen hebben. In tegenstelling tot de resultaten die worden weergegeven in een feitelijke performance record, vertegenwoordigen deze resultaten niet de feitelijke handel. Er wordt geen verklaring afgelegd dat een rekening winsten of verliezen zal of waarschijnlijk zal behalen die vergelijkbaar zijn met de getoonde resultaten. Gesimuleerde of hypothetische handelsprogramma's zijn over het algemeen ontworpen met het voordeel van wijsheid achteraf, houden geen financieel risico in, en bezitten andere factoren die de werkelijke handelsresultaten ongunstig kunnen beïnvloeden.

Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.