Veel gestelde vragen over CRS

Wat is CRS?

CRS staat voor Common Reporting Standard. Het is een nieuwe informatieverzamelings- en rapportageverplichting voor financiële instellingen in deelnemende landen, om belastingontduiking te helpen bestrijden en de integriteit van belastingstelsels te beschermen

Welke landen nemen deel aan de CRS?

U vindt de volledige lijst van landen die deelnemen aan de CRS hier.

Wie is meldingsplichtig?

De CRS is bedoeld om de fiscale woonplaats van klanten vast te stellen. Onder de CRS zijn financiële instellingen verplicht om klanten te identificeren die fiscaal inwoner lijken te zijn buiten het land waar zij hun rekeningen en producten aanhouden, en bepaalde informatie te rapporteren aan de lokale belastingautoriteit. Zij kunnen die informatie vervolgens delen met de belastingautoriteit waar u fiscaal inwoner bent.

Waarom vraagt FXCM u naar uw jurisdictie(s) van fiscale residentie?

Onder de CRS, eisen belastingautoriteiten dat financiële instellingen zoals FXCM bepaalde informatie verzamelen en rapporteren met betrekking tot de belastingstatus van hun klanten.

Als u een nieuwe handelsrekening opent, handelt in nieuwe financiële producten of uw omstandigheden op een of andere manier wijzigt, kunnen wij u vragen om een aantal gegevens over uzelf te certificeren. Dit proces wordt "zelfcertificering" genoemd en wij zijn verplicht om deze informatie te verzamelen onder de CRS.

Welke informatie FXCM u kan vragen te verstrekken

In lijn met de CRS-vereisten, kan FXCM u vragen om uw: (niet-exclusieve lijst)

  • Naam
  • Geboorteplaats (voor individuen en personen met zeggenschap)
  • Geboortedatum (voor individuen en personen met zeggenschap)
  • Land(en) van fiscale residentie
  • Identificatienummer(s) van de belastingplichtige
  • Plaats van registratie/oprichting (voor entiteiten)
  • Type entiteit (voor entiteiten)

Wat is een TIN?

Taxpayer Identification Numbers Uw Taxpayer Identification Number (TIN) is een unieke combinatie van letters en/of cijfers die aan u/uw entiteit is toegekend. Sommige landen geven geen TIN af, maar vertrouwen op andere afgegeven nummers zoals sofi-/nationale verzekeringsnummers of bedrijfsregistratienummers voor entiteiten. Het is mogelijk dat u deze op verzoek moet verstrekken. De OESO heeft een lijst gepubliceerd met de aanvaardbare formaten van het Taxpayer Identification Number (TIN) en hun alternatieven, die u hier kunt vinden.

Hoe wordt de fiscale woonplaats bepaald?

Dit zal afhangen van waar u woont en uw omstandigheden. Neem contact op met een professionele belastingadviseur of raadpleeg de OESO-website voor meer informatie over het bepalen van uw fiscale woonplaats, aangezien FXCM geen fiscaal advies kan geven.

De informatie die mij gevraagd is op de formulieren is vergelijkbaar met de informatie die mij gevraagd is onder FATCA. Waarom is dit anders?

Zelfs als u al informatie hebt verstrekt onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) van de Amerikaanse overheid, kan het zijn dat u nog steeds aanvullende informatie moet verstrekken voor de CRS, omdat dit verschillende voorschriften zijn met verschillende vereisten.

FATCA is een Amerikaanse wet en vereist dat financiële instellingen Amerikaanse personen identificeren en rapporteren in overeenstemming met de lokale FATCA-regelgeving, op basis van staatsburgerschap. De CRS vereist dat financiële instellingen de fiscale residentie van al onze klanten identificeren en in de meeste gevallen informatie rapporteren over klanten die fiscale residentie hebben buiten het land/jurisdictie waar zij hun rekeningen aanhouden.

Ik woon in hetzelfde land/jurisdictie als waar ik belasting betaal, dus waarom moet ik FXCM deze gegevens geven?

Onder de CRS is FXCM wettelijk verplicht om de fiscale residentie status van al onze klanten vast te stellen, zelfs als u fiscaal inwoner bent in hetzelfde land/jurisdictie als waar u uw rekening aanhoudt.

Hoe vaak zal ik deze informatie moeten verstrekken?

Zodra FXCM een geldige zelfcertificering in haar bestand heeft, wordt u alleen gevraagd om een nieuwe in te vullen wanneer u bepaalde informatie op uw rekening bijwerkt of wanneer wij van mening zijn dat uw te rapporteren status is veranderd.

Ik heb mijn gegevens aan FXCM verstrekt. Waarom vraagt FXCM mij om ondersteunende documenten?

FXCM is wettelijk verplicht om de gegevens die u hebt verstrekt als onderdeel van uw zelfcertificering te verifiëren. We kunnen u vragen om enig bewijs van uw fiscale residentie aangegeven in uw zelf-certificering.

Zal FXCM mijn gegevens privacy respecteren?

FXCM respecteert ieders recht op privacy. Wij waarderen onze relatie met u, en we zijn trots op het handhaven van loyaliteit en respect met elke individuele klant; alle persoonlijke informatie verzameld door FXCM wordt beschermd onder strenge veiligheidsmaatregelen. We zullen uw informatie alleen doorgeven aan de relevante belastingautoriteiten als we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Waar kan ik meer informatie en advies vinden?

Voor meer informatie over uw fiscale residentie verwijzen wij u naar de regels voor fiscale residentie die door elke nationale belastingautoriteit zijn gepubliceerd. U kunt ook meer te weten komen op het OESO-portaal voor automatische informatie-uitwisseling.

Openbaarmaking

Verwijzingen: Deze informatie is uitsluitend bedoeld als referentie en het vertrouwen op de hierin opgenomen informatie is geen alternatief voor juridisch advies van een advocaat of een andere professionele juridische dienstverlener. Specifieke vragen dienen te worden doorverwezen naar externe adviseurs. FXCM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden of omissies; staat niet in voor de juistheid, volledigheid van informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items in deze materialen. FXCM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies, schade, inclusief maar niet beperkt tot, winstderving, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van, of het vertrouwen op, de hierin opgenomen informatie.