Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Wat is FATCA

FATCA staat voor de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). De wet werd in 2010 ondertekend als onderdeel van de Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE) Act.

De FATCA is bedoeld om belastingontduiking te voorkomen door Amerikaanse burgers of ingezetenen die buitenlandse rekeningen of offshore-investeringen aanhouden. Onder de FATCA-regelgeving moeten buitenlandse financiële instellingen (FFI's) informatie aan de IRS rapporteren over de financiële accounts van Amerikaanse belastingbetalers of van buitenlandse entiteiten waarin Amerikaanse belastingbetalers een substantieel eigendomsbelang hebben.

Hoe heeft FATCA invloed op FXCM en haar klanten?

Om FATCA compliant te zijn, moet FXCM haar eigen FFI's registreren bij de IRS. Daarnaast vereist de FATCA regelgeving dat FXCM bestaande onboarding en inhouding processen herziet en verbetert om te voldoen aan de regelgeving.

Als onderdeel van een verbeterd cliënt onboarding proces, kan aanvullende documentatie worden gevraagd voor cliënten die rekeningen aanhouden bij FXCM. FXCM kan bijvoorbeeld belastingformulieren (d.w.z. W9/W8-serie-documenten) van zowel nieuwe als bestaande accounthouders nodig hebben om de belastingclassificatie van de klant vast te stellen en te rapporteren.

In welke gevallen moet ik een Formulier W-9/W8-BEN/W8-BEN-E indienen bij FXCM?

Om te bepalen of belastinginhouding van toepassing is, moet FXCM het ingezetenschap van haar rekeninghouders verifiëren. Bijvoorbeeld, als een rekening wordt aangehouden door een niet-Amerikaanse burger of een niet-Amerikaanse geregistreerde zakelijke entiteit, kan FXCM een Certificaat van Buitenlandse Status, zoals Formulier W8-BEN of W8-BEN-E voor de rekening vereisen. Op soortgelijke wijze, als een account wordt aangehouden door een Amerikaans staatsburger, Amerikaans ingezeten vreemdeling of Amerikaans bedrijf, moet de accounthouder zijn/haar belastingstatus bevestigen door het invullen van een W-9 formulier of een equivalent daarvan.

Hoe weet ik welk formulier ik moet invullen?

Amerikaanse burgers of bedrijven kunnen een W-9 form.Instructies voor niet-Amerikaanse burgers of bedrijven kunnen in detail worden gevonden hier, en worden hieronder voor uw gemak in het algemeen uiteengezet:

  • W-8BEN - niet-Amerikaanse natuurlijke persoon (tenzij deze onder de onderstaande classificatie valt)
  • W-8BEN-E - niet-VS entiteit (tenzij entiteit onder onderstaande classificatie valt)
  • W-8ECI - niet-Amerikaanse persoon die beweert dat zijn inkomsten effectief verbonden zijn met de uitoefening van een handelsactiviteit in de Verenigde Staten
  • W-8IMY - niet-Amerikaanse tussenpersoon, niet-Amerikaanse "flow-through entity" of niet-Amerikaanse trust
  • W-8EXP - niet-Amerikaanse overheid, internationale organisaties, niet-Amerikaanse emitterende centrale banken, niet-Amerikaanse belastingvrije organisaties, niet-Amerikaanse particuliere stichtingen, of regeringen van Amerikaanse bezittingen

Het bovenstaande overzicht is niet bedoeld om volledig te zijn en wordt niet gegarandeerd of gewaarborgd door FXCM met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid. Voor hulp bij het selecteren en invullen van het belastingformulier dat op u van toepassing is, kunt u een gekwalificeerde belastingdeskundige raadplegen.

Zal FXCM belastingen inhouden op mijn rekening?

Onder de nieuwe FATCA-regelgeving omvatten inhoudingen geen betalingen in vreemde valuta. Hoewel winsten op valutacontracten over het algemeen aan de IRS worden gemeld als bruto-opbrengsten, lijken de FATCA-voorschriften van toepassing te zijn op opbrengsten uit de verkoop of vervreemding van eigendom dat rente of dividenden kan opleveren uit bronnen binnen de Verenigde Staten. FXCM kan mogelijk belastingen inhouden op equivalente dividendbedragen die u ontvangt op CFD-beleggingen, afhankelijk van hun specifieke kenmerken. Dit kan veranderen als de FATCA-regelgeving wordt gewijzigd of herzien. Raadpleeg een gekwalificeerde belastingprofessional voor aanvullende hulp.

Wat is een Intergouvernementele Overeenkomst of IGA?

Een Intergovernmental Agreement (IGA) is een bilaterale overeenkomst tussen de Amerikaanse overheid en de belastingdienst van een land die de naleving van FATCA vergemakkelijkt. Meer dan 100 landen zijn een IGA overeengekomen met de Amerikaanse overheid.

  • In landen met een Model 1 IGA zullen FFI's voldoen aan de lokale wetgeving en verslag uitbrengen aan hun lokale belastingautoriteit; op zijn beurt zal de lokale belastingautoriteit informatie uitwisselen met de IRS.
  • In landen met een Model 2 IGA zullen FFI's voldoen aan de lokale wetgeving om overeenkomsten te sluiten met, en rechtstreeks verslag uit te brengen aan de IRS.

Waar kan ik meer informatie vinden over FATCA?

De IRS website biedt aanvullende informatie over FATCA compliance. U kunt ook de website van het U.S. Department of Treasury website raadplegen voor aanvullende informatie over IGA's.

Openbaarmaking

Verwijzingen: Deze informatie is uitsluitend bedoeld als referentie en het vertrouwen op de hierin opgenomen informatie is geen alternatief voor juridisch advies van een advocaat of een andere professionele juridische dienstverlener. Specifieke vragen dienen te worden doorverwezen naar externe adviseurs. FXCM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden of omissies; staat niet in voor de juistheid, volledigheid van informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items in deze materialen. FXCM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies, schade, inclusief maar niet beperkt tot, winstderving, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van, of het vertrouwen op, de hierin opgenomen informatie.