Hoe kunnen wij u helpen?

Bedrijfsdocumenten

Een Certificate of Incorporation (ook bekend als Statuten) is een document dat gewoonlijk wordt ingediend bij de lokale overheid of een andere regelgevende instantie als bewijs van registratie van het bedrijf. Dit document of andere soortgelijke documenten moeten bij bedrijfsaanvragen…

In de oprichtingsakte moet het doel van de vennootschap worden vermeld, moeten de leden van de vennootschap worden vermeld en moet worden aangegeven of de vennootschapsgelden mogen worden gebruikt voor investeringen of andere soortgelijke authentieke documenten moeten bij de aanvraag…