Hoe kunnen wij u helpen?

Wat zijn statuten?

In de oprichtingsakte moet het doel van de vennootschap worden vermeld, moeten de leden van de vennootschap worden vermeld en moet worden aangegeven of de vennootschapsgelden mogen worden gebruikt voor investeringen of andere soortgelijke authentieke documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd. Dit document moet ook een uitsplitsing van de aandelen van de vennootschap bevatten. Als een aandeelhouder meer dan 25% van het bedrijf bezit, zal FXCM een ID en een bewijs van woonplaats van deze persoon vereisen.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}