Rendementsverlaging komt aandelen waarschijnlijk ten goede

  • US30
    (${instrument.percentChange}%)

De Amerikaanse 10-jaarsrente is al zeven weken aan het stijgen en staat momenteel op 2,86%. Bovendien stellen wij vast dat de RSI door de snelheid en de omvang van de run boven 80 (dichter bij 90) is uitgekomen, wat overbought is (groene rechthoek). Een terugval van de rente als de indicator normaliseert, zou dus niet onverwacht zijn. Maar als dit toch gebeurt, zal het waarschijnlijk positief zijn voor de aandelen.

De US30 daggrafiek is al in zijn bullish gebied gekomen, tussen de bovenste blauwe en rode banden. Deze bullishness zou kunnen komen uit anticipatie op een yield pullback en door de winstcijfers over het eerste kwartaal, die over het algemeen beter waren dan voorspeld. De Bollinger bands zijn samengedrukt (groene rechthoek), wat impliceert dat de volatiliteit kan toenemen, en als de US30 zijn zonale positie handhaaft, zal dit waarschijnlijk opwaarts zijn

Wij waarschuwen dat de rendementen over de langere termijntrend nog steeds stijgend zijn. D.w.z. dat als de huidige rente terugloopt en de RSI normaliseert, dit waarschijnlijk te wijten is aan een kortetermijnpiek. Daarom kan de aandelenmarkt op de middellange tot lange termijn nog steeds met tegenwind te maken krijgen.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.