Bitcoin geschaad door de agressieve houding van de Fed

  • BTCUSD
    (${instrument.percentChange}%)

BTC/USD Analyse

Met de hulp van het zachte CPI-rapport uit de VS, slaagde Bitcoin er vorige week in om te stijgen naar het hoogste punt in ongeveer een maand en om maar liefst 50% te dekken van zijn november high/low slump, in lijn met onze vorige analyse.

Toen kwam de US Fed, die ondanks het vertragen van het tempo van haar renteverhogingscyclus, zeer hawkish was en wees op verdere verstrakking om de prijsstabiliteit te herstellen. Bovendien verhoogden de functionarissen ook hun verwachtingen voor het passende beleidspad: zij verwachten nu dat de rente zal pieken bij een mediaan van 5,1%, wat neerkomt op nog eens 75 basispunten aan verhogingen. [1]

BTC/USD daalde als gevolg daarvan, terwijl de angst rond de crypto-industrie na de recente ineenstorting van FTX blijft wegen. De bias blijft neerwaarts gericht en de lows van twee maanden november (14.455) staan in de belangstelling, hoewel de beren waarschijnlijk nieuwe impulsen nodig zullen hebben om eronder te breken.

Aan de andere kant lijken de markten er niet van overtuigd dat de Fed daadwerkelijk de rente zal verhogen met zoveel als de projectie suggereert, terwijl de Relative Strength Index wijst op een oversold conditie. Daarom zou BTC/USD de kans kunnen vinden om terug te stoten naar de regio 17.500-17.693. Het wekt echter niet veel vertrouwen voor hogere highs en aanhoudende kracht voorbij de 50% Fibonacci (11.384) en de dagelijkse Ichimoku Cloud.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 04 okt 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221214.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.