Volatiliteitsrisico USDOLLAR in aanloop naar FOMC-verklaring

  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)

USDOLLAR toonde veerkracht tijdens de laatste paar handelssessies. Gisteren toonde een barst. Er is een risico van verhoogde volatiliteit van de dollar.

De Federal Reserve publiceert haar verklaring om 19:00 GMT. De persconferentie is 30 minuten later. De verhoging van vandaag kan de voorlaatste zet van de centrale bank zijn. Voorzitter Powell kan echter terugkomen. Dit zou risicovolle activa kunnen raken en een vlucht naar veiligheid kunnen veroorzaken.

FXCM's USDOLLAR mandje bewoog van het zwakke kanaal tussen de onderste blauwe en rode banden naar de neutrale zone tussen de blauwe banden. Deze sterkte was het gevolg van defensieve positionering in de aanloop naar de publicatie van vandaag.

De matiging van de Employment Cost Index van gisteren geeft nog meer reden om te denken dat we dicht bij de piek van deze cyclus zijn. USDOLLAR verkocht na de publicatie en bracht een doji grafsteen in kaart, d.w.z. de dollarstieren verloren de controle.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

De aanhoudende inflatie blijft een punt van zorg, maar de mediane CPI rolt over. Een mogelijkheid is dat de Fed niet wil dat de voorwaarden te soepel worden. Er is nog steeds reden om te praten als een havik, hoewel de praktijkgegevens anders doen vermoeden. Dit zal negatief zijn voor risicovolle activa. Maar elke communicatie met dovish connotaties zal de dollar waarschijnlijk terug in zijn zwakke kanaal sturen.

Afbeelding door PublicDomainPictures van Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.