EUR/USD zacht bij dreigende bonus van centrale banken

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Analyse EUR/USD

Marktdeelnemers zetten zich schrap voor het monetaire beleidsbesluit van de Amerikaanse Fed (woensdag) en de Europese Centrale Bank (donderdag), van een drukke economische kalender, waarop ook het Amerikaanse banenrapport staat.

De ECB had haar Amerikaanse tegenhanger in december overvleugeld, omdat ze wees op nog minstens één verhoging met 0,5% in het verschiet, en de markten gingen akkoord, ondanks een aanhoudend gebrek aan duidelijkheid rond de piek. De verwachtingen voor de Fed zijn meer getemperd, aangezien CME's FedWatch Tool morgen een kleinere verhoging met 25 basispunten voorziet.[1]

Beleggers lijken echter op hun hoede voor mogelijke hawkish signalen van de Amerikaanse centrale bank, die een verdere verkrapping in het verschiet heeft en een mediane eindrente van 5,1% verwacht [2], tegenover lagere marktverwachtingen en renteverlagingen tegen eind 2023.

EUR/USD staat op achterstand na de verwerping van 50% Fibonacci van de daling van 2021 high/2022 low, wat ruimte creëert voor een test van de EMA200. Een dagelijkse close hieronder zou de lows van januari in de schijnwerpers zetten, maar de downside lijkt goed beschermd.

Ondanks de neerwaartse stemming is het beleidsverschil ondersteunend en boven de EMA200 zitten de stieren in de bestuurdersstoel. Als zodanig kunnen zij naar hogere highs pushen, hoewel duurzame kracht voorbij 1.1067 zal afhangen van de uitkomsten van de ECB- en Fed-vergaderingen.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 31 jan 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

2

Opgehaald 02 mrt 2024 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20221214.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.