XAU/USD verlengt zijn 3-maands hoogtepunt maar blijft overgekocht

  • XAUUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Analyse van de XAU/USD

Het edelmetaal kent een opluchtingsrally van meer dan 8% in november, in zijn eerste winstgevende maand sinds maart, terwijl vorige week de beste was van 2022. Dit wordt grotendeels gevoed door de ondergang van de Amerikaanse dollar, nu de marktverwachtingen rond het verkrappingspad van de Fed afnamen, na het zachte CPI-rapport van vorige week.

De XAU/USD is boven de 200Days EMA gekomen en breidt vandaag zijn highs van drie maanden uit, waardoor de regio 1.808-14 in het vizier komt, hoewel een verdere stijging, die de highs van juni (1.880) zou uitdagen, voorlopig nog rekbaar lijkt.

Aan de andere kant schommelt de Relative Strength Index (RSI) al enkele dagen rond de overbought-condities. Dergelijke omstandigheden hebben in het recente verleden dalingen veroorzaakt en zouden kunnen leiden tot nieuwe druk richting 1.729-1.710, maar XAU/USD lijkt goed beschermd onder deze regio. Dagelijkse sluitingen onder de EMA200 (rond 1685) zouden de kortetermijnbias terug naar de downside verschuiven.

Op fundamenteel niveau heeft de Amerikaanse Fed de markt voorbereid op een matiging van het tempo van renteverhogingen, maar voorzitter Powell heeft een pauze uitgesloten en wees op een hoger eindtarief dan eerder werd verwacht [1]. Bovendien krijgen de beleidsmakers nog twee inflatierapporten voor hun volgende beslissing midden december, zodat het voorbarig is om over een eventuele ommezwaai te praten.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 26 feb 2024 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221102.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.