USOIL positief, geholpen door gesloten pijpleiding

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

USOIL Analyse

De grondstof komt van een slechte week waarin hij nieuwe dieptepunten van 2022 neerzette, toen het risk-off sentiment de overhand kreeg door de vrees voor een recessie en de heropening van China, maar de huidige week is begonnen met een sterk herstel.

Dit wordt gedeeltelijk gevoed door het feit dat de Keystone-pijpleiding, die de VS en Canada verbindt, sinds donderdag gesloten blijft wegens een olielek. De exploitant van de pijpleiding, TC Energy, schat dat 14.000 vaten olie verloren zijn gegaan, maar heeft geen tijdschema gegeven voor de heropening. [1]

De technische vooruitzichten voor USOil zijn niet veel veranderd ten opzichte van onze laatste analyse, aangezien het snel terugkeert boven de belangrijke 200Weeks EMA (blauwe lijn). Hierdoor kan het kijken naar de bredere 79,11-80,30 regio, maar deze bevat meerdere wegversperringen. Als zodanig zal het een sterke katalysator nodig hebben om dit niveau te trotseren, wat 84,70 in de schijnwerpers zou zetten.

Ondanks de tweedaagse rebound blijft USOil in een precaire positie en in gevaar voor nieuwe 2022 dieptepunten (70,06), hoewel een grotere daling onder 67,11 op korte termijn ongrijpbaar kan blijken.

De economische kalender van deze week staat vol met gebeurtenissen die waarschijnlijk het volgende deel van de beweging zullen bepalen, met de update van de Amerikaanse CPI-inflatie en het beleidsbesluit van de Fed in de schijnwerpers. Verder zullen de markten wachten op de maandelijkse olieverslagen van de OPEC en het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 03 mrt 2024 https://www.tcenergy.com/incident/milepost-14-incident/

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.