USOIL test belangrijke weerstand, geholpen door voorraaddaling in de VS

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

USOIL Analyse

De Amerikaanse Fed matigde het tempo van de verstrakking en verhoogde haar prognose voor de eindrente, terwijl ze haar bbp-prognoses verlaagde en nu een anemische groei van 0,5% verwacht voor het komende jaar [1]. Deze havikistische houding van de centrale bank van 's werelds grootste olieconsument, samen met een soortgelijke aanpak van de ECB, woog op de olieprijzen, maar USOil slaagde erin die druk te overwinnen.

Geholpen door bemoedigende vraagvoorspellingen van de Organisatie van de Olie Exporterende Landen (OPEC) en het Internationaal Energie Agentschap (IEA), kon de olie vorige week met winst worden afgesloten. In de huidige week breidt het zijn winsten uit, aangezien de Amerikaanse voorraden van ruwe olie vorige week een verrassende daling van 5,9 miljoen vaten lieten optekenen, volgens de gegevens van gisteren. [2]

USOil probeert nu een kritieke samenloop van hindernissen te nemen, gesteld door de EMA200 en de 38,2% Fibonacci van de november high/December low daling. Een succesvolle poging zal de deur openen naar 84,70, maar dat niveau nemen en uitkijken naar 90,00 kan op korte termijn ongrijpbaar blijken.

De agressieve houding van de grote centrale banken, het vooruitzicht van een economische vertraging en de Covid-19 situatie in China, die moeilijk blijft, kunnen de opwaartse trend beperken. Bovendien staat de Relative Strength Index op de meest overbought niveaus in twee maanden. Als zodanig is USOil kwetsbaar voor druk terug naar het midden van de 73,00, maar aanhoudende zwakte onder de 70,00-handgreep blijft moeilijk.

Voor de volgende fase van de beweging richten de markten zich nu op een reeks belangrijke economische berichten uit de VS, waaronder het definitieve BBP voor het derde kwartaal van vandaag en het PCE-inflatierapport van morgen.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 22 dec 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221214.htm

2

Opgehaald 05 jun 2023 https://ir.eia.gov/wpsr/wpsrsummary.pdf

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}