USOIL gesteund nu EU afziet van olie-embargo

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

Vooruitzichten van nieuwe sanctie tegen Rusland

De laatste dagen hebben Westerse landen en Oekraïne Rusland beschuldigd van het doden van burgers en wreedheden, beschuldigingen die Rusland herhaaldelijk heeft ontkend. Dit heeft geleid tot oproepen voor nieuwe sancties, iets waar de Amerikaanse president Biden naar streeft, nadat hij de heer Poetin een oorlogsmisdadiger heeft genoemd.

Gisteren stelde de voorzitter van de EU-Commissie, mevrouw von der Leyen, een vijfde pakket sancties** voor in de nasleep van wat zij noemde "gruwelijke beelden uit Bucha en andere gebieden waaruit Russische troepen onlangs zijn vertrokken ".

Het plan bestaat uit zes pijlers, waaronder een verbod op de invoer van steenkool uit Rusland, maar de Commissie heeft ervan afgezien een embargo op olie en gas voor te stellen, wat een veel controversiëler onderwerp zou zijn. Mevrouw von der Leyen zei echter dat er wordt gewerkt aan meer sancties, waaronder die op de invoer van olie. [2]

Analyse USOIL

De grondstof draait een winstgevende week, nu het vandaag steun vindt en terugkaatst van de daling van gisteren, in een poging om terug te keren boven de EMA200, waar het sinds eind maart omheen heeft gegierd.

Haar vorige bezoeken hieronder waren van korte duur en USOIL heeft dus het potentieel om door te breken boven de dalende trendlijn van de meerjarige highs van vorige maand (rond 106.50), maar ze lijkt niet klaar voor een uitdaging van 116.66-93.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Ondanks de positieve stemming van vandaag, is het zwarte goud op de rand van nieuwe maanddieptepunten (97.76) die het zouden blootstellen aan de bredere 93.51-90.50 regio, die echter de mogelijkheid heeft om haar te ondersteunen en een sterke katalysator zou nodig zijn voor een doorbraak

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

2

Opgehaald 09 feb 2023 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_2281

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}