USOIL in hachelijke toestand terwijl markten data & Covid News uit China volgen

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

USOIL Analyse

De olieprijzen veerden vorige week op, vooral door optimisme over een vertraging van het tempo van de renteverhogingen door de Fed en een versoepeling van de strenge Covid-19 regels in China. Grote steden zoals Peking hebben enkele pandemievoorschriften geschrapt, nu de tweede grootste olieconsument ter wereld zijn nul-Covid-strategie afzwakt, maar de infecties blijven hoog.

De economische gevolgen van de pandemische verstoringen zijn duidelijk zichtbaar in recente berichten uit China en de handelscijfers van vandaag waren teleurstellend. Zowel de export als de import in USD zijn in november opnieuw gekrompen, met de sterkste dalingen sinds begin 2020.

Ondertussen wijzen recente gegevens uit de VS, zoals het bbp, het banenrapport en de dienstenactiviteit en fabrieksorders van maandag op een robuuste economie. Dit heeft de verwachtingen rond het renteverhogingstraject van de Fed weer aangescherpt, wat de USDOLLAR helpt en de USOil deze week lager stuurt.

Op vrijdag had de Europese Unie ingestemd met een prijsplafond van $60 voor Russische olie over zee [1], terwijl aan de aanbodzijde de OPEC+ opteerde tegen verdergaande productieverlagingen. De groep handhaafde haar besluit van oktober om de productie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen. [2]

USOil zet nieuwe lows van 2022 neer en loopt nu het risico om onder de 200Weeks EMA (op 72,00-50) te breken, hoewel wij voorzichtig blijven rond aanhoudende zwakte onder dit niveau. In ieder geval zou een dergelijke doorbraak 62,41-61,72 in de schijnwerpers zetten.

De Relative Strength Index (RSI) wijst op oversold condities die de daling kunnen beperken en USOil een kans geven om hoger te reageren. Een herstel boven de 200EMA (midden-82,00) dat de neerwaartse bias zou onderbreken, zou echter een sterke katalysator nodig hebben.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 07 dec 2022 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7468

2

Opgehaald 08 feb 2023 https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/7060.htm

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}