USDOLLAR verliest correlatie met rente sinds publicatie CPI

  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)


Bron: www.tradingview.com

De afgelopen week heeft de USDOLLAR zijn correlatie met de reële rentevoeten verbroken en schommelt rond de nulmarkering (groene rechthoek). Gisteren toonde de correlatiecoëfficiënt (cc) een negatieve relatie tussen de twee reeksen. Dit lijkt echter te worden gecorrigeerd, nu de cc weer richting nul gaat.

De twee reeksen hadden een solide positieve correlatie (rode rechthoek), maar de CPI-publicatie van 10 augustus (blauwe pijl) heeft deze relatie verbroken. Naar onze mening zal deze echter weer opleven. Kijk eens naar de wekelijkse correlatie tussen de twee:

Bron: www.tradingview.com

Hier ontwikkelt de correlatiecoëfficiënt zich tot een sterk positief verband vanaf de week van 14 maart (groen gestippelde verticaal). Dit was de week waarin de Fed officieel erkende dat kwantitatieve verkrapping een beleidsdoelstelling is

De huidige reële rente vormt wellicht een nieuw dieptepunt. Twee weken geleden werd een referentiekaars gegraveerd (rode cirkel), d.w.z. de kaarsen aan weerszijden hadden hogere dieptepunten. Als de reële rente boven de hoogste koers van deze referentie candle sluit, suggereert dit een hogere rente bias. Als dat zo is, zal het waarschijnlijk de greenback ondersteunen, waardoor de robuuste wekelijkse correlatiecoëfficiënt behouden blijft

Een hogere rente is nog steeds aannemelijk, want hoewel de CPI matigde, deed de mediaan CPI dat niet. M.a.w. het valt nog te bezien hoe sticky inflation is

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}