USDOLLAR klapt omhoog bij opening, maar druk blijft naar beneden

  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)


Bron: www.tradingview.com

De bovenste kandelaargrafiek toont FXCM's USDOLLAR mandje. De grafiek van de 10-jaars reële rente staat in het midden, en de onderste indicator toont de correlatiecoëfficiënt (cc) tussen de twee.

De USDOLLAR gapte bij de opening, toen Covid zero protesten uit China op het sentiment drukten. Er is een risico van escalatie en hardhandig optreden. Het bredere marktpatroon wijst echter nog steeds op een zwakkere dollar

De groene trendlijn toont de stijging van de USDOLLAR toen de reële koers steeg. Deze trend ging vervolgens over in een zijwaartse verdeling (rode rechthoek). Ten slotte wordt de huidige etappe bepaald door de rode trendlijn omlaag, wat wijst op een afwaarderingsfase voor de greenback.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Interessant is dat de reële koers is gedaald tot onder zijn exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 30 weken (blauwe ellips). Bovendien is het EMA gedaald, wat erop wijst dat de reële rente een matigingsfase is ingegaan.

De cc staat op een sterke 86%. Als de reële rente onder zijn EMA blijft, zal de USDOLLAR-mand waarschijnlijk gematigd blijven

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.