USDOLLAR vindt steun nu Fed-voorzitter suggereert dat beweging boven neutraal een mogelijkheid is

  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)

Gisteren vertelde Fed-voorzitter Jerome Powell in een gestreamd interview aan de Wall Street Journal over renteverhogingen: "Als dat betekent dat we voorbij breed begrepen niveaus van neutraliteit moeten gaan, zullen we niet aarzelen om dat te doen... totdat... we de inflatie zien dalen." De Fed is vastbesloten om eerst en vooral de inflatie te bestrijden, gezien de robuuste arbeidsmarkt van de VS. Het geeft de Fed een buffer om haar verkrappende beleid voort te zetten, waarbij Powell zei: "Je zou nog steeds een sterke arbeidsmarkt hebben als de werkloosheid een paar tikken zou stijgen." Niettemin gaf de Fed-voorzitter toe dat "het herstel van de prijsstabiliteit wel wat pijn zou kunnen doen."

In reactie hierop heeft FXCM's dollar-mandje, de USDOLLAR, steun gevonden. Overweeg:

Bron: www.tradingview.com

De dagelijkse USDOLLAR grafiek aan de linkerkant heeft zijn overbought toestand genormaliseerd (groene rechthoek). De uurgrafiek rechts, die 50% van zijn vorige opwaartse impulsbeweging heeft teruggenomen, is in reactie daarop bullish geworden. Zowel de trendvolgende indicatoren als de stochastics zijn positief gekruist, toen de greenback steun vond. Wanneer de stochastics boven de 80 bewegen en daar blijven (blauwe pijl), zal het bullish momentum worden opgebouwd. Dit kan de daily chart terugduwen naar haar bullish zone, tussen de bovenste blauwe en rode banden, wanneer de markt bekijkt hoeveel boven neutraal nog moet worden geprijsd.

Referenties:
www.cnbc.com

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}