USDCHF blijft verzwakken na renteverhoging SNB eerder deze maand

  • USDCHF
    (${instrument.percentChange}%)


Bron: www.tradingview.com

De correlatiecoëfficiënt tussen USDCHF en de spread tussen de Amerikaanse en Zwitserse 10-jaarsobligaties is gestegen tot 0,76 (onderste grafiek links). De stijging van de correlatie begon op 16 juni. De bovenste grafiek links toont een aanzienlijke daling van de spread die gepaard gaat met een daling van de USDCHF, de middelste grafiek links (rode pijlen)

De SNB heeft op 16 juni haar beleidsrente met 50 basispunten verhoogd, van -0,75% naar -0,25%. Dit is de eerste verhoging van de centrale bank sinds 2004. Bovendien stond de rente bijna zes en een half jaar op -0,75. Het is m.a.w. belangrijk omdat de economische situatie voldoende is veranderd om de SNB tot actie aan te zetten. Wij denken echter dat dit van secundair belang is.

De dag voordien, op 15 juni, verhoogde de Fed de rente met 75 basispunten. Hoger dan de eerder meegedeelde 50 basispunten en de meest agressieve sinds 1994. De Fed-leden wezen ook op een veel snellere cyclus van verhogingen, met een eindtarief van 3,4%.

Gezien de enorme kloof tussen de SNB en de Fed vinden wij de toenemende 10-jaarsspread significant. Onze interpretatie is dat de markt steeds meer huiverig wordt voor het recessierisico in de VS. Daartoe trekt de Amerikaanse 10-jaars Treasury zich meer terug dan de Zwitserse 10-jaars obligatie (grafiek rechts). De reactie van met name de Amerikaanse Treasury op 16 juni is in dit verband veelzeggend (bovenste blauwe pijl). Bovendien is de CHF van oudsher een toevluchtsoord en profiteert hij waarschijnlijk van de marktzorgen. Daarom zal USDCHF een valutapaar zijn om in de gaten te houden. Wij dringen echter aan op voorzichtigheid, want de SNB heeft een geschiedenis van directe interventies en zal de CHF-appreciatie nauwlettend in de gaten houden.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}