USD/JPY herstelt na slechtste week in 24 jaar

  • USDJPY
    (${instrument.percentChange}%)

Analyse USD/JPY

Uit de cijfers van donderdag bleek dat de Amerikaanse CPI-inflatie in oktober is afgekoeld van +8,2% in de voorgaande maand tot 7,7% op jaarbasis en het laagste niveau sinds het begin van het jaar. De markten pasten hun verwachtingen rond het verkrappingspad van de Fed snel aan in een minder agressieve richting. CME's Fed Watch Tool gaat uit van een verhoging met 50 basispunten volgende maand en geeft de hoogste kans op een eindrente van 5,00%, tegen 5,25% eerder. [1]

Het CPI-rapport en de daaropvolgende aanpassing van de verwachtingen rond de Fed leidden tot een sell-off van de USD/JPY, waarvan de intensiteit mij verraste. Het noteerde de slechtste week sinds 1998, blies meerdere steunniveaus voorbij en sloot onder 140,00

Dit creëerde een risico voor een verdere daling tot onder de onderste grens van de dagelijkse Ichimoku-cloud (rond 138,20-00), wat de regio 135,47-134,40 in de schijnwerpers zou zetten. De instorting zou echter een bear trap kunnen blijken, omdat deze zowel vanuit een technische als een fundamentele benadering buitensporig lijkt.

USD/JPY zet vandaag een rebound in nadat het de basis van de Ichimoku-wolk heeft verdedigd en de 140,00-handgreep heeft heroverd. Dit zou het de kans kunnen geven om door te stoten naar de bovengrens (rond 143,70), maar zal een dagelijkse sluiting boven de EMA200 op midden 145 nodig hebben om de uptrend te hervatten.

De markten hebben geprobeerd pieken te vinden in de inflatie en de agressieve renteverhogingscyclus van de Fed, maar dergelijke hoop is dit jaar tot nu toe niet uitgekomen. Bovendien krijgen de beleidsmakers de kans om nog twee inflatierapporten te beoordelen voor hun volgende beslissing midden december. [2]

De Amerikaanse centrale bank heeft weliswaar gewezen op een matiging van het tempo, maar voorzitter Powell heeft een beleidsombuiging nadrukkelijk uitgesloten en gezinspeeld op een hoger eindtarief dan eerder werd verwacht. De heer Waller (stemmer) zinspeelde hierop en ontkende een verzachting van de houding van de bank, aldus Reuters. [3]

Ondertussen blijft het beleidsverschil tussen de Fed en de Bank of Japan grimmig en ongunstig voor USD/JPY. De BoJ hanteert negatieve rentetarieven en controle over de rentecurve in een uber-dovish beleid, en is niet geneigd het over een andere boeg te gooien. Vandaag herhaalde gouverneur Kuroda de inzet van de bank voor de monetaire versoepeling, aldus Reuters. [4]

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 14 nov 2022 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

2

Opgehaald 14 nov 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221102.htm

3

Opgehaald 14 nov 2022 https://www.reuters.com/markets/us/feds-waller-may-cut-size-hikes-not-softening-fight-against-inflation-2022-11-13/

4

Opgehaald 26 feb 2024 https://www.reuters.com/markets/us/feds-waller-may-cut-size-hikes-not-softening-fight-against-inflation-2022-11-13/

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.