USD/JPY reageert vanaf dieptepunt in 8 maanden, terwijl de markten wachten op de BoJ

  • USDJPY
    (${instrument.percentChange}%)

Analyse USD/JPY

De Bank of Japan heeft zich aan de verre dovish kant van het beleidsspectrum opgesteld - in schril contrast met haar belangrijkste tegenhangers - met negatieve rentevoeten, kwantitatieve versoepeling en beheersing van de rentecurve. Haar beleidsvergaderingen waren gewoonlijk geen gebeurtenissen, maar dit veranderde in december, toen zij de markten verraste door haar doelstelling voor de 10-jaars JGB-rente te verruimen tot 0,5%.[1]

De nieuwe hogere bovengrens is al onder vuur komen te liggen en de markten wachten nu op het laatste beleidsbesluit van de BoJ van woensdag om te zien of er nog meer veranderingen in het verschiet liggen. Deze gebeurtenis kan de volatiliteit aanwakkeren en de koers van de Japanse yen bepalen.

De inflatie in de VS is in december verder afgenomen, volgens de CPI-gegevens van vorige week, en de markten verwachten een verdere vertraging van het verkrappingstempo van de Fed. CME's Fed Watch Tool voorziet een kleine renteverhoging van 25 basispunten bij de volgende vergadering. [2]

Na het CPI-rapport wees Fed's Harker, die dit jaar stemt, op meer stappen in de toekomst, maar leek het eens te zijn met de marktprijzen wat betreft de omvang ervan. Hij was van mening dat "verhogingen van 25 basispunten in de toekomst gepast zullen zijn". [3]

Verwachtingen voor een minder agressieve Fed en voor normalisering van het beleid door de Bank of Japan hebben de USD/JPY geschaad, die zijn derde verliesgevende maand op rij doormaakt en meer dan de helft van de rally van 2022 heeft weggevaagd. De dag begon met nieuwe dieptepunten in acht maanden en dit schept risico voor verdere verliezen richting en voorbij 122.62.

USD/JPY vindt echter steun en verdedigt de lows van mei 2022, nadat de Relative Strength Index het oversoldgebied raakte. Dit geeft de greenback de kans om terug te keren boven 130.00, maar de opwaartse zijde ziet er ongastvrij uit. De bredere regio 134.00-11 bevat belangrijke wegversperringen en het opheffen daarvan zal een sterke katalysator vereisen.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 16 jan 2023 https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2022/k221220a.pdf

2

Opgehaald 16 jan 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

3

Opgehaald 29 nov 2023 https://www.philadelphiafed.org/the-economy/monetary-policy/230112-the-local-and-national-economic-outlook

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.