USD/JPY mist vaste richting na de opluchting van maandag

  • USDJPY
    (${instrument.percentChange}%)

Analyse USD/JPY

Het pair komt van zijn slechtste maand in vierentwintig jaar, nadat het de daling in december verlengde tot een dieptepunt van vier maanden. Dit werd grotendeels gevoed door de verwachtingen voor een neerwaartse bijstelling door de Fed, met een renteverhoging van 50 basispunten volgende week, ondersteund door een zachtere inflatie en de laatste toespraak van voorzitter Powell.

Een reeks sterke economische cijfers uit de VS versterkte echter de verwachtingen rond het verkrappingspad van de centrale bank, wat aan het begin van de week een USDOLLAR relief-rally ontketende. USD/JPY is vandaag constructief en heeft het vermogen om door te stoten naar nieuwe highs en naar de sleutelregio 139.50-140.60.

Dit is echter een sterke cluster van weerstanden, waaronder de 23,8% Fibonacci van de daling van de high van oktober/december, de dalende trendlijn vanaf die highs en de EMA200. De greenback wekt nog geen vertrouwen om al deze hindernissen te nemen en naar 142.78 en verder te kijken.

USD/JPY is opwaarts gericht, maar consolideert grotendeels zijn stijgingen na de sterke show van maandag en blijft in een precaire positie. Een inperking van de tot dusver beperkte opleving laat het pair het risico lopen van lagere lows (133.61), hoewel 130.38-09 voorlopig ver weg lijkt.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.