USD/JPY stevent af op 3de verliesweek terwijl markt wacht op Amerikaanse inflatie-update

  • USDJPY
    (${instrument.percentChange}%)

USD/JPY Analyse

De Amerikaanse Federal Reserve ligt ver voor op haar belangrijkste tegenhangers in het monetaire verkrappingspad en vooral op de Bank of Japan, die nog steeds een ultra-loose beleid voert. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente al twee keer verhoogd om de inflatie te bestrijden en verwacht in de komende paar vergaderingen met nog eens 50 basispunten te gaan.

De notulen van de vergadering van deze maand bevestigden woensdag opnieuw de haviksgezindheid van de Fed en haar engagement om de inflatie te bestrijden, maar ze voegden niets nieuws toe aan het publieke debat. Als er al iets is, bleek de Fed een beetje conservatief, aangezien voorzitter Powell grotere verhogingen met 75 basispunten had uitgesloten, door te zeggen dat dit "niet iets is dat het Comité actief overweegt ".[1]

Hoewel de heer Powell recentelijk heeft geprobeerd de havik-houding van de bank te bevestigen, hebben de ambtenaren te maken met het vooruitzicht van een recessie, aangezien uit de tweede BBP-peiling van gisteren bleek dat de economie in het eerste kwartaal met 1,5% is gekrompen (op jaarbasis). Bovendien blijft de inflatie hoog, maar is deze gematigd, wat de scherpe kantjes er enigszins van afhaalt.

Anderzijds steeg de Japanse kerninflatie in april tot boven de 2%-doelstelling van de BoJ's, zoals bleek uit de gegevens van vorige week. Dit kan de Japanse centrale bank onder druk zetten om afstand te nemen van haar uber-dovish houding.

Tot dusver hebben we echter nog niet echt dergelijke intenties gezien, noch enige terughoudendheid over deze strategie. Volgens de berichtgeving van Reuters zei BoJ-gouverneur Kuroda dat de prijzen waarschijnlijk niet duurzaam en stabiel zullen stijgen. [2]

USD/JPY had begin mei hoogtepunten in twintig jaar bereikt, maar is sindsdien gedaald en stevent af op de derde achtereenvolgende negatieve week en een verliezende maand. Het noteerde twee dagelijkse sluitingen onder de EMA200 (zwarte lijn) en een onder de 23.6% Fibonacci van de lows van dit jaar tot de highs

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Dit creëert risico voor een diepere correctie richting het 38.6% level (124.51), maar het is misschien nog vroeg om te spreken over een doorbraak van dit gebied, terwijl de dagelijkse Ichimoku wolk steun zou kunnen bieden.

Ondanks het feit dat de greenback in het defensief is en wordt afgetopt door belangrijke technische levels, blijft hij dicht bij deze levels en toont hij wat veerkracht. De correctie is voor het moment nogal oppervlakkig en de bredere bias is nog steeds positief.

USD/JPY zou dus de kans kunnen krijgen om 128.00 terug te winnen, maar de bulls zullen waarschijnlijk een katalysator nodig hebben om hun stijgende aspiraties nieuw leven in te blazen.

Uit de economic calendar van vandaag, springt de US PCE inflation eruit, een release die de volgende move van het pair zou kunnen bepalen.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenties

1

Opgehaald 27 mei 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20220504.htm

2

Opgehaald 02 mrt 2024 https://www.reuters.com/markets/asia/boj-kuroda-says-japan-inflation-stay-around-2-year-2022-05-27/

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.