US30 wekelijkse momentum toont kracht

  • US30
    (${instrument.percentChange}%)


Bron: www.tradingview.com

FXCM's US30 CFD heeft een bullish 1-2-3 patroon op de wekelijkse schaal in kaart gebracht. Het lijkt midden in de volgende impulsbeweging te zitten. In dit verband zien we dat de stochastics naar het bovenste kwintiel zijn geduwd (blauwe pijl). Hoe langer hij in dit gebied blijft, hoe groter de kans op een impulsbeweging

De US30 vertegenwoordigt de waardekant van de markt, die in het begin van een haussemarkt de neiging heeft beter te presteren. Hoewel het dus nog te vroeg is om van een bullmarkt te spreken, doet de outperformance van de DJIA (US30) ons opkijken

Zij valt met name samen met de topping out van de mediaan CPI en core PCE. Onze zorg is de [looninflatiegegevens die vrijdag werden afgedrukt] (https://www.fxcm.com/markets/insights/real-rates-and-usdollar-suggest-a-pivot-but-wage-data-introduces-ambiguity/)

Deze opwaartse verrassing is een reden tot bezorgdheid, omdat de Fed niet zal toestaan dat een loonspiraal zich zal verankeren en een agressief beleid zal voeren om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Aangezien de mediane inflatie lijkt over te lopen, kan dit tot uiting komen in het volgende punt van de loongegevens. Maar als die weer opwaarts verrast, zal de Fed waarschijnlijk weer haar spierballen gaan spannen, wat als tegenwind tegen risk-on instrumenten zal werken.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}