US30 knalt 2% vooruit op belangrijke marktdata

  • US30
    (${instrument.percentChange}%)


Bron: www.tradingview.com

FXCM's US30 CFD klom gisteren met 2%. Deze stijging bracht de index van zijn zwakke zone, tussen de onderste blauwe en rode banden, naar zijn neutrale zone, tussen de blauwe banden (groen vierkant). Op relatieve basis is dit een beweging van kracht

De Bollinger bands komen ook dichter bij elkaar en de Bollinger Width (onderste indicator) is gedaald tot onder 0,05 (blauwe stippellijn). De theorie van Bollinger suggereert dat het smaller worden van de banden wijst op een lagere volatiliteit en de spreekwoordelijke stilte voor de storm is. M.a.w. er wordt een uitbreiding van de volatiliteit verwacht. Het idee zegt echter weinig over de richting van de toename

Misschien duidt de relatieve kracht, zoals hierboven aangegeven, op een richtingsgevoeligheid. Het komt echter vóór essentieel marktnieuws. De CPI wordt vandaag om 13.30 uur GMT bekendgemaakt, met een consensus van 7,3% op jaarbasis - lager dan de 7,7% op jaarbasis van vorige maand. Matiging kan duiden op een soepeler Fed-beleid, wat een rugwind zal zijn voor aandelen. Een opwaartse verrassing kan echter een agressievere aanpak betekenen, vooral wat de eindrente betreft - een tegenwind voor de aandelenmarkt

Een ander gegeven om in gedachten te houden is de verhoging van de Fed op woensdag en de persconferentie van de voorzitter van de Fed. Zijn toon zal allesbepalend en marktbeïnvloedend zijn, waarbij een meer havikistische uitspraak tegen de US30 zal drukken, ondanks de winsten van gisteren.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.