US30 hourly chart toont kracht, maar weerstandsniveaus zijn belangrijk

  • US30
    (${instrument.percentChange}%)

Uurgrafiek

De FXCM CFD op uurbasis voor de Dow Jones Industrial Average (US30) heeft te maken met de samenvloeiing van bovenliggende weerstand. De index staat dichtbij 33.025, met de centrale pivot (P) die de prijsweerstand overlapt (rood gearceerde horizontaal). De uurlijkse trendvolgende indicatoren zijn positief gekruist (zwarte ellips), en de stochastics zijn op weg naar de 80+ gebieden (blauwe pijl). Als de stochastics het bovenste kwintiel kunnen vasthouden, kan een onderliggend bullish momentum de index omhoog helpen.

Grafieken op langere termijn

De linker grafiek hieronder toont het US30 weektijdsframe. Hier zien we dat een lagere piek gevolgd door een lager dieptepunt in de grafiek is verschenen. Dit patroon is de definitie van een neerwaartse trend. Aangezien dit een weekgrafiek is en de primaire trend weergeeft, denken wij dat dit een bear market is tot het tegendeel bewezen is. In dit verband houden wij de wekelijkse stochastics in de gaten. Indien deze daalt tot de 20- niveaus (groene rechthoek) en rond deze niveaus blijft schommelen, wordt de kans op verdere verzwakking kleiner.

De grafiek rechts is de US30 daily. De index heeft steun rond het 32.500 niveau (groen gearceerd horizontaal). Bovendien staat de stochastics boven de zwakke 20- niveaus. Als de index kan opveren en richting het bovenste kwintiel kan gaan (blauwe pijl), kunnen bullish marktdeelnemers het steunniveau gebruiken als platform om in te kopen op de daling. De vraag is of de index op de huidige niveaus waarde vertegenwoordigt of niet? De weekgrafiek is een neerwaartse trend, dus het kiezen van het laagste niveau is gevaarlijk. Daarom moeten weerstandsniveaus boven de prijs in de gaten worden gehouden voor reacties, omdat de shorters zich hierop zouden kunnen richten.

Handel in het nieuws: Bekijk onze Economische Kalender

Featured Image by Klik op ????, overweeg ☕ Dank u! ? van Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.