US30 analyse na Fed-geïnduceerde rally van 2,8%

  • US30
    (${instrument.percentChange}%)

De Dow Jones Industrial Average (DJI) maakte gisteren een sprong van 2,8% nadat Fed-voorzitter Jerome Powell zei dat het FOMC niet actief een verhoging van 75bps overwoog. In plaats daarvan suggereerde hij dat 50bps op tafel lag voor de komende twee vergaderingen. Dit dovishness kwam nadat de Fed een verhoging van 50bps had afgegeven, in lijn met de marktverwachtingen. Ook gaf de Fed meer duidelijkheid over de afbouw van de balans, te beginnen met $47,5 mrd/maand in juni en oplopend over drie maanden tot $95 mrd/maand.


FXCM's dagelijkse DJI CFD, US30, steeg gisteren met 2,8% naar 34.061 na de dovish-perceptie opmerkingen van de Fed voorzitter. De 34.000 is het 50% retracement van de vorige impuls omlaag. Het is ook een niveau waarop de markt eerder heeft gereageerd (blauwe pijlen), als weerstand in maart en steun in april. Wij kijken dus of verkopers opnieuw op dit niveau zullen mikken

De uurgrafiek zal hier leerzaam zijn. Ten eerste zien wij dat de stochastics neerwaarts zijn gekruist (zwarte ellips), maar nog steeds dicht bij hun bovenste kwintiel staan. Wanneer hij neerwaarts breekt en op weg gaat naar 20 (groene rechthoek), zal het bullish momentum waarschijnlijk afnemen. De EMA's worden ook bekeken (rode ellips). Indien zij elkaar kruisen en een hoek en een scheiding ontwikkelen, zal het 34.000 niveau veerkrachtig blijken

Stel echter dat de stochastics op hun huidige positie blijven staan en dat de EMA's een opwaartse hoek en separatie ontwikkelen. In dat geval zal de markt op zoek gaan naar een doorbraak door de belangrijke weerstand op 34.000.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Openbaarmaking

Deze materialen vormen marketingcommunicatie en houden geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden, beleggingservaring of huidige financiële situatie. De inhoud wordt verstrekt als algemeen marktcommentaar en mag niet worden opgevat als een beleggingsadvies, een beleggingsaanbeveling en/of een verzoek tot het verrichten van beleggingstransacties. Deze marktmededeling impliceert of legt u geen verplichting op om een beleggingstransactie uit te voeren en/of beleggingsproducten of -diensten aan te kopen. Dit materiaal is niet opgesteld overeenkomstig wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod om vooruitlopend op de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

FXCM, en een van haar gelieerde ondernemingen, is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u voor eventuele onjuistheden, fouten of omissies, ongeacht de oorzaak, in de inhoud van deze materialen, of voor enige schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van deze materialen, diensten en hun inhoud. Bijgevolg doet elke persoon die op basis daarvan handelt, dit volledig op eigen risico.Vergewis u ervan dat u onze Volledige Ontkenning en Aansprakelijkheidsbepaling betreffende de voorgaande Informatie leest en begrijpt, die u hier kunt openen.

De cijfers hebben betrekking op het verleden en in het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Spreads Widget: Wanneer statische spreads worden weergegeven, weerspiegelen de cijfers een tijdstempel van het moment waarop de markt sluit. Spreads zijn variabel en onderhevig aan vertraging. Prijzen van individuele aandelen hebben een vertraging van 15 minuten. De spread cijfers zijn alleen voor informatieve doeleinden. FXCM is niet aansprakelijk voor fouten, omissies of vertragingen, of voor acties die op deze informatie zijn gebaseerd.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Uitwisseling: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}